มหัศจรรย์ ผึ้ง 14 รัง เกาะ พระพุทธรูป พระเจ้าตนหลวง หรือ “พระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนคร”

20150227_143154-4

มหัศจรรย์ผึ้ง จำนวน 14 รัง เกาะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ เรียกว่า.. “พระเจ้าตนหลวง” หรือ ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “พระเจ้าต๋นหลวง” ซึ่งประดิษฐาน ที่ “วัดสันคอกช้าง” ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สร้างโดย “ครูบาอินถา” หรือ “พระพุทธสันติ
ปารังกรศรีพิงคนคร” เดิมวัดนี้ เป็น “วัดร้าง” ชื่อ “วัดหลวง”
ต่อมา ปี พ.ศ. 2500 “ครูบาอินถา สุขวัฒฑโก”(พระครูมหา พุทธาภิบาล) ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ และสร้าง “พระเจ้าตนหลวง” มีขนาดหน้าตัก กว้าง 18 เมตร สูง 28 เมตร
เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2509 ได้รับ พระราชทานนาม จาก
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ว่า “พระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนคร” หรือ “พระเจ้าตนหลวง”
ต่อมา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2510 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศยกเลิก “ฐานะวัดร้าง” “ให้เป็น วัดที่มีพระสงฆ์ จำพรรษา”
และได้รับชื่อทางการว่า “วัดพระพุทธสันติปารังกร” และได้รับ พระราชทาน “วิสุงคามสีมา” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2518
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2519 พระบาทสมเด็จ พระเจ้า
อยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ ทรงประกอบ
พิธี “ตัดลูกนิมิตร อุโบสถ” และทรงนมัสการ พระพุทธรูป “พระเจ้าตนหลวง” และได้ พระราชทาน ทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสร้าง
“หอสมุดรวมใจ” ของวัดอีก จำนวน 20,000 บาท
ต่อมา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2520 ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทน พระองค์ ทรงเปิด “หอสมุดรวมใจ”
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 “ครูบาอินถา” ถึงแก่มรณภาพ ท่ามกลาง “ความโศกเศร้า เสียใจ” ของศรัทธา ประชาชน ขณะวัย 57 ปี พรรษา 38
แต่…ผลงานของท่าน ได้พัฒนา “วัด สันคอกช้าง” เป็น
“วัด พัฒนาตัวอย่าง” โดย สร้าง “พระเจ้าตนหลวง องค์ใหญ่ในสมัยนั้น
และ ยังได้สร้าง “สะพานข้าม แม่น้ำปิง” และ สถานีอนามัย สร้างวิหาร
ของวัดต่าง ๆ รวม 37 วัด และยังได้สร้าง อุโบสถ และ เสนาสนะอีก นับไม่ถ้วน รวมผลงานค่าก่อสร้าง สมัยนั้น เป็นเงินถึง 58 ล้านบาท
หลังจาก ท่านพระครู มหาพุทธาภิบาล (ครูบาอินถา) มรณภาพลง แล้ว “วัด พระจ้าตนหลวง” ก็ขาดที่พึ่ง “พระมาอยู่ไม่นาน
ก็จากไป” สุดท้าย…วัดก็เหลือ สามเณรจำพรรษา อยู่เพียงรูปเดียว
เกือบจะกลายเป็น “วัดร้าง” อีกครั้ง..!
ในปี พ.ศ 2546 ด้วยกิตติศัพท์ ของ “พระอาจารย์ สุเทียน
อนาวิโล” (ครูบาเทียน) มาจาก ภาคอิสาน มาช่วยงาน “ท่านพระครู
อมร ธรรมปยุต” เจ้าคณะอำเภอ แม่ริม ได้ร่วมกัน ช่วยสร้าง “โรงเรียน
ปริยัติธรรม” สำเร็จ สร้างอุโบสถ และ ปูตัวหนอนรอบวัด ณ “วัด หนองสี่แจ่ม” อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จนสำเร็จ
ชาวบ้าน จึงได้นิมนต์ “พระอาจารย์ เทียน” มาอยู่จำพรรษา
เพื่อบูรณะ “วัด พระเจ้าตนหลวง” ซึ่งมี สภาพทรุดโทรมมาก..! โดย
สร้างกำแพงวัดก่อน จากนั้น สร้างศาลาการเปรียญ และ ปูกระเบื้อง
หน้า องค์พระเจ้าตนหลวง จนสำเร็จไปส่วนหนึ่ง เพื่อสืบสาน การพัฒนาวัด สืบต่อ จาก “ครูบาอินถา” ต่อไป…
จึงเรียนเชิญ ผู้ที่มีจิตศรัทธา ประสงค์ จะร่วมสร้าง เนื้อนาบุญ เพราะ ทางวัด ยังต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก เพื่อก่อสร้างโบสถ์ อาคารอีกมาก…สามารถติดต่อได้ที่ “พระอาจารย์
สุเทียน (ครูบาเทียน)” ซึ่งท่าน ยังมีความเชี่ยวชาญ ด้านโหราศาสตร์
และ พิธีสืบชะตา สะเดาะเคราะห์อีกด้วย ได้ทุกวัน เว้น “วันพระ” ที่เบอร์โทร 093 – 1950978 หรือ บริจาคได้ที่ ธนาคาร เพื่อการ
เกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.สาขาสันป่าตอง) บัญชีเลขที่
223 – 2-60504-1 ชื่อบัญชี “วัดสันคอกช้าง”

รายงานข่าวโดย “อุไรวรรณ มัฆวาน” ทีมงานนักข่าวอิสระ ปอ มัฆวาน

20150227_143336

Advertisements