อุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว

share553

อุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว มีเนื้อที่ 252 ตร.กม. หรือ ประมาณ 145,000 ไร่ ภูมิประเทศ โดยทั่วไป เป็นเทือกเขา สลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวยาว จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ป่าอันอุดมสมบูรณ์หลายชนิด

พื้นที่หลายแห่ง มีลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งชาวท้องถิ่น เรียกว่า ” ดาน ” กระจายอยู่ตามป่า ส่วนใหญ่..เป็น ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง กระจายอยู่
ตามเทือกเขาต่าง ๆ

บริเวณพื้นที่ป่าเหล่านี้..! มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะที่ “เทือกเขา ภูสระดอกบัว” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีแหล่งน้ำ ประกอบไปด้วยสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ไก่ฟ้า ไก่ป่า กระจงเป็นต้น..!!

ในเขต อุทยาน ฯ ยังมีทิวทัศน์ ที่สวยงาม..! และความพิศดาร ของหินผา ที่มี”ความเด่น” เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ถึงร่องรอยของ การต่อสู้ อันเกิดจาก “ความขัดแย้งของการเมือง ครั้งเมื่อ มีคอมมิวนิตส์ หลบไปใช้พื้นที่เหล่านี้” จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้ มีศักยภาพ ของ “การท่องเที่ยว”

ภูสระดอกบัว ยังมีภูเขา ที่มีความสูงถึง 423 เมตร มีรอยต่อ 3 จังหวัด เช่น อ.นิคมคำสร้อย อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร อ.ชานุมาน และ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ยอดภูสระดอกบัว ยังมีแอ่งหิน ขนาดกว้าง ประมาณ 2 – 5 เมตร อยู่ 5 – 6 แห่ง และแต่ละแอ่ง จะมีน้ำขังตลอดปี มีบัวพันธุ์ต่าง ๆ ขนาดเล็ก ขึ้นอยู่เต็มสระเมื่อออกดอก จะมีความสวยงามมาก..!

ชาวบ้าน เล่ากันว่า..”มีบัวขึ้นอยู่อย่างนี้มานานแล้ว..และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงได้ชื่อว่า..”ภูสระดอกบัว”

และบริเวณเดียวกัน “มีถ้ำขนาดใหญ่” ซึ่งถ้ำแห่งนี้..เคยเป็นที่อยู่อาศัย ของผู้ฝักไฝ่ “ลัทธิคอมมิวนิสต์” สามารถบรรจุคนได้ถึง 100 คน..!!
สถานที่ท่องเที่ยว ของภูสระดอกบัวจะมี

1. “ภูผาแต้ม” จะประกอบด้วย “รอยฝ่ามือ และการเขียนสีโบราณ” (ก่อนประวัติศาสตร์) สันนิษฐานว่า..”เป็นยุคเดียวกับ ภาพเขียนสี ของ อุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบ” ที่จังหวัดมุกดาหาร..?? และภูผาแต้ม ยังมีหน้าผา..มีลักษณะ “คล้ายถ้ำ” เพราะหินไหลเลื่อนลงมาภาพเหล่านี้.. อยู่สูงจากถ้ำ ประมาณ 7 – 12 เมตร และถ้ำมีความยาว ประมาณ 60 เมตร

2. “ผาเกลือ” ลานหินบนภูวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของชาวท้องถิ่น โดยรอบ ” ภูผาแต้ม ” ในช่วง “วันสงกรานต์” และวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา จะมีชาวบ้านมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก..!!

และแหล่งท่องเที่ยว ที่ไม่แพ้กัน เช่น.. “ภูผาหอม” “ภูแผงม้า” “ภูไม้ซาง” “ภูซอง” และ “ภูอัครชาด” “ภูสระดอกบัว” “ภูผาแตก” และ”ผาคอยนาง” การเดินทาง ไปอุทยานแห่งชาติ “ภูสระดอกบัว” ให้ใช้ทางหลวง หมายเลข 2272 สาย อ.เลิงนกทา -อ.ดอนตาล ระหว่างหลัก กม.ที่ 24-26 ประมาณ 1 กม.จากทางหลวงแผ่นดิน อยู่ห่างจาก จ.อำนาจเจริญ ประมาณ 60 กม. ก็จะพบกับ อุทยาน ฯ ภูสระดอกบัว ตั้งอยู่ที่ บริเวณ “อ่างเก็บน้ำ ห้วยหินข้อ” หมู่ที่ 3 บ้านหนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ท่าผู้ใดสนใจ จะไปท่องเที่ยว หรือ “ไปดู ดอกบัว”ซึ่งเกิดขึ้นเอง บนยอดเขาสูง ณ อุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว สามารถสอบถาม รายละเอียด ของการเดินทางได้ที่ อุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว ที่หมายเลข 042 – 619077 และฝ่ายนันทนาการและวิชาการ 042-676742 หรือ 085- 416-1979 และ ฝ่ายอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากร 042-676742 หรือ 089-032-5369 โดยมี “นายโยธิน ครองยุทธ” ผู้มีอัธยาศรัยดี มีไมตรีจิต ที่คอยดูแล นักท่องเที่ยว

“อย่าลืม..ไปสัมผัส ..ความมหัศจรรย์ของ ภูสระดอกบัว..??”

รายงานข่าวโดย “คุณสุปชัย วงศ์จอม”

Advertisements