ดินแดน..แห่งการจำลอง สวรรค์ – นรก แสดง ปฏิหารย์ “เปิดโลก”

0
ท่านพระครูอุดม ภาวนาภิรัต เจ้าอาวาสวัดพืชอุดม

วัดพืชอุดม เป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้หยิบยก เน้นเอา เรื่องราว ของ พระปฐมสมโพธิ
ตอนทรง ปฏิหารย์ “เปิดโลก” ตลอดทั่วหมื่นจักรวาล ของ “องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา” ได้นำเอามาเทศน์ สั่งสอนกันมากที่สุด และเป็นตอนสำคัญ ที่ได้ทรงแสดงเอาไว้ ในพระไตรปิฎก
สถานที่ตั้ง วัดพืชอุดม ต.อุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ปัจจุบัน ท่านพระครู อุดม ภาวนาภิรัต
ฉายา ถาวรธัมโม ( ไสว ยอดเพ็ชร์) น.ธ.เอก ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพืชอุดม และตำแหน่ง เจ้าคณะ
ตำบล ลำไทร – บึงคอไห พระธรรมฑุต ประจำอำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
พระครูอุดมภาวนาภิรัตน์ เดิมชื่อ ไสว ยอดเพ็ชร เกิดวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม วันที่ 12
กรกฎาคม 2462 บิดาชื่อ นายยศ มารดาชื่อ นางเที่ยง บ้านเลขที่ 6 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
บรรพชาและ อุปสมบท วันศุกร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ วันที่ 14 กรกฎาคม 2482 ณ
วัดพืชอุดม
วัดพืชอุดม ได้ก่อสร้าง “วิหารพระเจ้าเปิดโลก”ปี พ.ศ 2507 และมีการซ่อมแซม ปรับปรุง จนถึง
ปัจจุบัน ภายในอุโบสถ จะมี “พระพุทธชินราช”เป็นองค์พระประธาน ขนาดหน้าตัก กว้าง 8 ศอก 9 นิ้ว
วิหาร พระเจ้าเปิดโลก ได้แสดงถึง เรื่องราว เกี่ยวกับ นรก – สวรรค์ 31 ภูมิ ซึ่งก่อสร้าง
เป็น วิหารขนาดใหญ่ หลังเดียวของเมืองไทย โดยออกแบบก่อสร้าง อย่างวิจิตพิศดาร ล้ำลึก
สวยงามเป็นพิเศษ ซึ่งควรแก่การไปทัศนศึกษา เที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง โดยชั้นล่างของวิหาร
ได้สร้างและตกแต่งเป็น ภูมินรก เพื่อแสดงเรื่องราวของสัตว์นรก ที่ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัส
น่าสยดสยองพองขน อันเป็นผลจากการกระทำความชั่วต่าง ๆ โดยมีหุ่นสัตว์นรก ที่เคลื่อนไหวด้วยกลไก
และมีเสียงประกอบ ส่วนชั้นบนนั้น ได้แสดงสวรรค์ภูมิ และพรหมภูมิด้วยภาพ เขียนประกอบแสง สีสด
งดงาม ตระการตา

ทั่วบริเวณวัด มีรูปปั้น นักษัตร 12 ราศี ที่สวยงาม และมีสวนหย่อมที่ร่มรื่น สวยงาม
ด้วยพรรณไม้นานาชนิด เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ปูชนียวัตถุ – ศิลปวัตถุที่สำคัญ
1. หลวงพ่อพระพุทธโสธร (จำลอง) มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ประดิษฐาน ในพลับพลาจตุรมุข
หน้าวิหาร พระเจ้าเปิดโลก
2. รอยฝ่าพระพุทธบาท (จำลอง) ประดิษฐาน อยู่บนชั้นสวรรค์ในวิหาร
3. พระพุทธชินราช (จำลอง) หน้าตักกว้าง 5 ศอก 9 นิ้ว องค์พระปิดทอง แท่นประดับกระจก
สีต่าง ๆ เป็นพุทธศิลป์ ที่มีความวิจิตรงดงามมาก เป็นองค์พระประธาน ในวิหาร “พระเจ้าเปิดโลก”
4.พระพุทธรูป “เปิดโลก” ขนาดสูง 159 ซม. ประดิษฐาน อยู่หน้า “วิหารพระเจ้าเปิดโลก”
ในวันออกพรรษาทุกปี จะมีการตักบาตรเทโว มีการเทศนา รายการพิเศษ และมีการแห่ “เปิดโลก”
แต่งแฟนตาซีเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า และสตรีนรก เปรต ผู้ทำบุญทำบาปต่าง ๆ แห่ไปรอบ ๆ เป็น
การสืบทอดประเพณี ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ติดต่อกันมามากกว่า 40 ปี นับว่า..น่าดู น่าชมอย่างยิ่ง..!
5. หอระฆัง และหอกลองช้างเผือก อยู่ด้านหน้า เยื้องกับวิหาร “พระเจ้าเปิดโลก” หน้ากว้าง
2.10 เมตร ยาว 9.10 เมตร สูง 5 วา 1 ศอก ประดับด้วยเครื่องทรง มีลวดลายไทย สีเป็นธรรมชาติ
สวยงามมาก
6. ประติมากรรม รูปปั้น พญาเหราพต อ้าปากคาบพญานาคราช 17 เศียร
ปรก พระพุทธรูปปางนาคปรก อยู่หน้าบันได ขึ้นวิหาร ทั้งสองข้าง เป็นประติมากรรมรูปปั้น ที่ล้ำค่า
อีกชิ้นหนึ่ง ของเมืองไทย ที่มีความสวยงาม ในรูปลักษณ์ ผสมผสานด้วยลายไทยอย่างกลมกลืน
7.พญาฆ้องไชย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร ปิดทองแท้ สวยงาม
ยิ่งใหญ่อลังการ ตระการตา
8. พระพุทธรูป ปางประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน 8 ปาง ประดิษฐาน อยู่บนสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
ไปสักการะบูชาได้
9. อุโบสถจตุรมุขวิสุทธิเทพหลังใหม่ กำลังก่อสร้าง เป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธชินราช
ผนังใน เป็นหอศิลป์ แสดงภาพจิตรกรรมลายไทย ปิดทองเปล่งปลั่ง สวยงาม ระยับ จับตาจับใจ แก่ผู้มีบุญ
ทั้งหลาย
จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้มีความสนใจ ที่จะไปทำบุญ และเที่ยวชม วิหารพระพุทธเจ้า เปิดโลก
ได้ที่ วัดพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หรือโปรดสอบถาม ทางโทรศัพท์ ได้ที่ 02-5630248
02-5631130

1

2

3

Advertisements