หนังสือพิมพ์ คนเสื้อแดง คนรักประชาธิปไต

1

2

หนังสือพิมพ์ คนเสื้อแดง คนรักประชาธิปไตย สื่อนี้..ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 แล้วครับพี่น้อง และสามารถ พูดได้เลยครับว่า.. เป็นฉบับแรก ที่กล้าตีพิมพ์ เผย..ความจริง ให้สาธารณชน..! ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร. !, ทางด้านการเมือง เกี่ยวกับประชาธิปไตย ที่แท้จริง..!!

ติดตาม..อ่าน หนังสือพิมพ์คนเสื้อแดง ในฉบับรายเดือน ทุกวันที่ 1 ของเดือน หรือ เว็ป inddodang USA.(นสพ. คนเสื้อแดง )

Advertisements