สภาพป่า บนภูเขา ถูกบุกรุก ในเขตบ้านรัฐมนตรี ฯ

ป่าเขตภูหลวง ถูกบุกรุก..!

facebook_245498071

Advertisements