ทะลายไร่กัญชา

รองฝน

เมื่อเวลา 16 .00 น.วันนี้(6เม.ย.)นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช หัวหน้าชุดปฏิบัติงานกวาดล้าง การลักลอบปลูกฝิ่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารราบที่ 14 จ.ตาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลาน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามและฐานปฏิบัติการที่ 1 (หนองแดน) เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ชุดปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช จำนวน 150 คน ได้ประชุมที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร วางแผน แบ่งกำลัง ปฏิบัติการจู่โจมเข้าพื้นที่เป้าหมาย ทำลายพื้นที่ปลูกฝิ่น จำนวน 37 แปลง ซึ่งอยู่ในเขตบ้านป่าคา บ้านชุมนุมไทร ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน ซึ่งเป็นเขตติดต่อบ้านแม่กอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

จากนั้นได้กระจายกำลังขึ้นรถยนต์ เดินทางออจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ไปยังพื้นที่ตามที่ตามเป้าหมาย ต้องผ่านเส้นทางหมู่บ้านโล๊ะโค๊ะ ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่จำนวนมาก ตลอดระยะเส้นทางค่อนข้างลำบาก จากนั้นรองอธิบดี ได้พาทีมนักข่าว ขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ก่อนลงจอดพื้นที่ซึ่งมีการลักลอบปลูกฝิ่นแปลงใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ พบว่ามีร่องรอยการกรีดเก็บยางฝิ่นไปแล้ว อีกบางส่วนผู้ปลูกปล่อยให้เป็นดอกฝิ่นแห้งเพื่อเก็บเมล็ดไว้ทำเพาะพันธุ์ ภายหลังได้ทำลายทิ้งทั้งหมด ในพื้นที่ที่ตรวจพบ นอกจากต้นฝิ่นแล้วยังพบว่า ต้นไม้ป่าเบญจพรรณ ถูกบุกรุกตัดโค่นเหลือแต่ตอกระจายอยู่ทั่วไป

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เปิดเผยว่า จากการบินสำรวจตรวจสภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พบมีการบุกรุก และลักลอบปลูกฝิ่น 37 แปลง รวมประมาณ 30-40 ไร่ ทั้งนี้จะได้วางมาตรการหาทางดำเนินการป้องกันปราบปรามและรักษาป่าให้คงอยู่ต่อไป

Advertisements