ข่าวเจาะ MVTV_I-NEWS พื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม – แม่ตื่น

IMG_3416

IMG_3424

IMG_3440

วันที่ ๒๒ ก.พ.๕๖

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง “ชุดพิทักษ์ป่า” ลงพื้นที่ลาดตระเวนป่า พร้อมกันทีมงานผู้สื่อข่าว MVTV_I-NEWS ระว่างเส้นทาง ต.โหล่งปง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้พบกับ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แม่แจ่ม – แม่ตื่น ถูกบุกรุก..ทั้งป่าเก่าและป่าใหม่ กินบริเวณกว้าง พื้นที่ประมาณ 10,000 กว่าไร่ บนยอดเขาสูง ที่พิกัด

๑. พิกัด 47Q – 0436748 UTM – 2031681 ความสูงจากระดับน้ำทะเล 760 เมตร ทางเข้าบ้านโม่งหลวง ร่องรอยการขยายพื้นที่ มีการตัดไม้

๒. พิกัด 47Q – 0437609 UTM – 2029487 สูงจากระดับน้ำทะเล 737 เมตร

๓. พิกัด 47Q – 0437361 UTM – 2029601 สูงจากระดับน้ำทะเล 694 เมตร

๔. พิกัด 47Q – 0437300 UTM – 2029377 สูงจากระดับน้ำทะเล 725 เมตร

๕. พิกัด 47Q – 0437293 UTM – 2029267 สูงจากระดับน้ำทะเล 740 เมตร

๖. พิกัด 47Q – 0436617 UTM – 2028889 สูงจากระดับน้ำทะเล 786 เมตร

๗. พิกัด 47Q – 0436376 UTM – 2028500 สูงจากระดับน้ำทะเล 784 เมตร

๘. พิกัด 47Q – 0435739 UTM – 2027663 สูงจากระดับน้ำทะเล 767 เมตร

๙. พิกัด 47Q – 0435439 UTM – 2027294 สูงจากระดับน้ำทะเล 787 เมตร

เป็นป่าต้นน้ำ ลำน้ำแม่แจ่ม ถูกชาวบ้าน เข้าไปบุกรุกตัดไม้ขนาดใหญ่ ล้มลง กระจายไปทั่ว พบเห็นแล้ว เป็นสิ่งที่น่าวิตก ที่สภาพป่าที่สมบูรณ์ ถูกทำลายอย่างง่ายดาย เช่นนี้

ประกอบกับ ได้มีการเผาและทำลายป่า เพื่อยึดพื้นที่ ทำการเกษตรบนยอดดอย และยังได้พบ กับร่องรอย การกานไม้รอบต้นแล้วหยอดยาฆ่าหญ้า เพื่อให้ต้นไม้เหล่านั้น ยืนต้นตาย ทำเช่นนี้ กระจายไปทั่ว ไม้ขนาดใหญ่ จำนวนมาก ที่เป็นป่าต้นน้ำ เริ่มวิกฤติ ให้เห็นแล้ว

อยู่ในความรับผิดชอบ หน่วยป้องกันรักษาป่า เชียงใหม่ที่ 26 (ท่าผา) สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ขึ้นกับกรมป่าไม้

ดังนั้น จึงเร่งให้ท่าน บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ ตรวจสอบโดยด่วน ก่อนที่ป่าจะ ถูกทำลาย ไปมากกว่านี้……

ทีมงานข่าวอิสระ ปอ มัฆวาน โดย ประทีป วชิระธัญญากุล

Advertisements