ท่านพระครูบรรพตพัฒนกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

wat200005

ท่านพระครูบรรพตพัฒนกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ท่านได้เล่าถึง ว่า วัดดอยติ เมื่อครั้ง..อดีตกาล เคยเป็นที่ประทับ ของ พระนางเจ้าจามเทวี โดย หลวงปู่ฤาษีสุเทวฤาษี ได้นำเอาเด็กทารกผู้หญิง มาอุปการะเลี้ยงดู.. ซึ่งก็คือ..พระนางเจ้าจามเทวีนั่นเอง..?? ซึ่งยังมี รูปปั้นของ หลวงปู่ฤาษีสุเทวฤาษี หรือ ฤาษีนารอด ปรากฎอยู่..เพื่อให้ศาสนิกชน กราบสักการะบูชาอยู่ทุกวันนี้..!!