ดอยแบแล สถานที่ตั้ง อยู่ในเขต อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

20121230_084731 copy

20121231_041413 copy

ดอยแบแล สถานที่ตั้ง อยู่ในเขต อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,250 เมตร ยังได้พบกับ เจดีย์เก่า หลายร้อยปี คาดว่า. ? เป็นสถานที่ รวบรวมกำลังพลหลายเผ่า..! ครั้งสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รวบรวมเผ่าอังวะ..เผ่ารั้ว..ตามคำบอกเล่า ของชาวกระเหรี่ยง และพบวัตถุโบราณ. ?อยู่ในพื้นที่ รวมทั้ง..พระพุทุธรูปดินเผา ยังมีความสมบูรณ์มาก และร่องรอย..ซากเจดีย์ ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งมีต้นไม้ปกคลุม ยังไม่มีหน่วยงานใด..? เข้าไปพิสูจน์ จึงได้นำภาพลงมาให้ดู ตามนี้..!

Advertisements