นายไพโรจน์ เทศนิยม พร้อมด้วย ทีมงานข่าวอินโดแดง ปอมัฆวาน ได้สัมภาษณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองลำพูน จ.ลำพูน

นายไพโรจน์ เทศนิยม พร้อมด้วย ทีมงานข่าวอินโดแดง ปอมัฆวาน ได้สัมภาษณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองลำพูน จ.ลำพูน ในการปฏิบัติหน้าที่ กับส่วนราชการในจังหวัดลำพูน

Advertisements