ความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ

ความสมบูรณ์ ของป่าต้นน้ำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด ในจังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ห่างจากจังหวัดลำปาง 70 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นทั้งหมด 480,000 ไร่ จุดเด่นของอุทยาน ฯ มีน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ซึ่งเป็นสายน้ำอุ่น เหมาะแก่การแช่อาบ เพื่อสุขภาพ และมีน้ำตกแจ้ซ้อน ซึ่งเป็นสายน้ำเย็นที่ไหลตลอดทั้งปี จุดที่น้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลมาบรรจบกัน จึงขนานนามว่า แจ้ซ้อน ห่างจากอุทยาน ประมาณ 30 กิโลเมตร มีหมู่บ้านชาวเขา 5 เผ่า เช่น เผ่ากระเหรี่ยง เผ่ามูเซอ เผ่าเย้า เผ่าม้ง และชนพื้นเมือง

Advertisements