กรมป่าไม้แจกป่า 2.5 ล้านไร่ เพื่อใครกันแน่?

ภายในปีนี้แจกก่อน  1.5 แสนไร่  โดยมีคำสั่งและกำชับจากรัฐมนตรี  ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตั้งเป้าเอาไว้  แจกอีกปี 2556  จำนวน 1 ล้านไร่และก็จะแจกจนครบ 2.5 แสนไร่….!

โดยกรมป่าไม้  ออกหนังสือใบรับรอง สทก.หรือหนังสือสิทธิทำกิน  โดยสามารถใช้ที่ดินเหล่านั้น….! สร้างรีสอร์ท และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ได้  โดยไม่ผิดกฎหมาย

ในความเห็นของนายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กล่าวว่า…กรมป่าไม้  ได้ทำเรื่องแจก สทก.  เบื้องต้นเห็นด้วย  กับแนวคิดดังกล่าวที่กรมป่าไม้เสนอ…ซึ่งในเรื่องนี้ จะมีการประชุมพิจารณา  เพื่อแจกป่าสงวนแห่งชาติ (เสื่อมโทรม) ให้กับราษฎรต่อไป….!

โดยมีการใช้มติ  ครม. 30 มิ.ย. 2541  และให้มีการชะลอการจับกุมผู้บุกรุกป่า….!  และให้สำรวจตัวเลขกันใหม่…!

ประเด็นตรงนี้เอง…!  ที่จะเกิดปัญหาตามมา  ว่า…กรมป่าไม้และรัฐมนตรี  ใช้อำนาจการตัดสินใจรวดเร็วและฉับพลัน….!  การบุกรุกป่า  ซึ่งเป็นภัยอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ  เป็นผลให้เกิดความแห้งแล้งป่าต้นน้ำสูญหาย…!  “แหล่งต้นน้ำแห้งขอด”ไม่ทราบว่า…กรมป่าไม้เอาแนวคิดเช่นนี้…?  ใช้ปฏิบัติอย่างง่าย ๆ เช่น “แจกป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้ว”  แต่ในความเป็นจริงนั้น …!“การบุกรุกป่า”ดำเนินการบุกรุกทุก ๆ ปี  ไม่มีวันที่จะสิ้นสุด บุคลากร  หน่วยป้องกันรักษาป่า…?ในพื้นที่ (กรมป่าไม้)  ไม่มีขีดความสามารถในด้านการป้องกันรักษาป่า  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุก…!เข้าครอบครองที่ดินบนป่าสงวนแห่งชาติกระจายไปทั่วทางภาคเหนือ  และภาคอีสานด้านจ.เลย  จ.ชัยภูมิ  ป่าต้นน้ำ  ในแถบนี้หายนะเป็นจำนวนหลายแสนไร่แล้ว….!! เช่น  การบุกรุก..ทำลายป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าต้นน้ำ “แม่น้ำพุง”  สาขาป่าต้นน้ำ แม่น้ำป่าสัก  ในเขตท้องที่  ต.กกสะทอน  และต.โคกไม้งาม  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย

ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงของ “ท่านรัฐมนตรีปรีชา”  ได้มีชาวบ้านและนายทุน  เข้าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ  และป่าต้นน้ำสูงจากระดับน้ำทะเล  ตั้งแต่  500 เมตรขึ้นไปจนถึง 800  เมตรจากระดับน้ำทะเล  ยังไม่รวมเขตติดต่อกับ อ.ภูหลวง  จ.เลย  พบเห็นการบุกรุก…!กระจายไปทั่ว…และปลูกยางพารา  บนภูเขาสูงชันและทำพืชไร่   ไม่ต่างไปจาก “ป่ายางนา”  ถูกทำลาย…? (หลายร้อยต้น)ในเขต อ.ภูหลวง  จ.เลย  คาบเกี่ยวกับเขต อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  ติดกับเส้นทางไป “ผาหวาย”  โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า  (กรมป่าไม้)  เข้าจับกุมและกวาดล้างแต่อย่างใด…?

วิกฤตไปจนถึง  เขตจ.พิษณุโลก  5  อำเภอ  เช่น อ.วัดโบสถ์  อ.วังทอง  อ.ชาติตระการ  อ.นครไทย อ.เนินมะปราง  ถูกบุกรุกมากกว่า  100,000  ไร่….!  เริ่มเข้าบุกรุก  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ตั้งแต่สมัย  “ผอ.สังเวียน  คงดี”  ดำรงตำแหน่ง  ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  (พิษณุโลก)  และผอ.ส่วนป้องกันและปราบปราม “นายวิรัช  จตุพนาพร”

ป่าเริ่มถูกบุกรุก…เข้าจับจอง  ทำสวนยางพาราของกลุ่มนายทุนชาวภาคใต้  เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้…!“ไม่มีหน่วยงานป้องกันรักษาป่าให้ความสนใจ เข้าจับกุม และปราบปรามเท่าที่ควร…?”  มันหมายถึงได้แสวงหาผลประโยชน์หรือไม่…?   และวิกฤตไปจนถึงเขตจ.เพชรบูรณ์ กระจายไปหลายอำเภอในแถบนี้….!

ที่เขียนมานี้  “เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ”  ป่าต้นน้ำทั้งสิ้น …!กลุ่มต่อต้านการรุกป่าภาคสื่อมวลชนวิตก…?กับผืนป่า  2.5  แสนไร่ …??“ป่าก็จะหายนะในคราวนี้…!” ขนาดยังไม่มีนโยบายแจกผืนป่า….?  พวกบุกรุกป่ามันก็ยังบุกรุกทุก ๆ วัน….!!เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า  ไร้ฝีมือได้แสวงหาผลประโยชน์เกี่ยวกับป่า  สืบเนื่องมานับสิบปี “ถ้าเปรียบเทียบ  กรมป่าไม้เป็น หจก. หรือ บริษัท”  คงล้มละลายไปนานแล้ว….!

ย้อนมองอดีตที่ผ่านมา …? หลายคน..??  ที่เคยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้  “ไม่มีความสามารถที่จะปกป้องผืนป่าไม้เลย…?  ” หรือว่าไม่จริง…??

“อย่างดี…กรมป่าไม้  เก่งแต่ในทางนโยบายหาผลประโยชน์” เช่น“โครงการปลูกป่า”  และ “โครงการทำฝาย”

หากมองย้อนกลับไป…?  “ป่าที่บอกว่า…! มีโครงการปลูกนั้น….”  “ไม่มีความเจริญงอกงาม”หรือ…? ไม่  มีความสมบูรณ์แต่อย่างใด….??  ในที่สุด  ก็แห้งแล้งเฉาตายไปทุกแปลง….!โครงการ“นโยบายที่ทำเป็นฝาย”  ที่ทำบนเขาลาดชันนั้น  ก็ไม่สามารถจะเก็บกักน้ำได้  แม้แต่หนึ่งฝ่าย….??

เขาเรียกว่า “โครงการหากิน”  ไม่ต่างไปจากการหักหัวคิว  ลูกจ้างรายวัน  ในหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย….??ที่มีกระจายไปอยู่ทั่วทุกแห่ง…???

ครั้งที่มีหน้าที่รับผิดชอบมาปกป้องไม่ให้ผืนป่าถูกทำลาย…!“ก็เป็นไปไม่ได้….”  สารพัดคำกล่าวอ้างว่า “งบไม่พอ….กำลังไม่มี”  ใครๆ ก็เป็นได้ ผู้นำเช่นนี้  “แจกป่า”  แต่ป้องกันรักษาป่า  ไม่ให้ถูกทำลาย…!  แทบจะไม่มีเลย…??หายนะของผืนป่า…กำลังจะตกแก่ประเทศไทยในไม่ช้า…!  “แจกอย่างเดียว….?”

ทีมงานข่าวปอมัฆวาน  ได้สอบถามทางโทรศัพท์  เมื่อวันที่ 6  พ.ย. 2555 (ช่วงเย็น)  กับท่านอธิบดีกรมป่าไม้ “นายบุญชอบ  สุทธิมนัสวงษ์” “ท่าน” ให้คำยืนยัน กับทีมงานข่าว “ปอมัฆวาน” ที่จะสามารถอธิบายเหตุและผลใน “การแจกป่า”  (เสื่อมโทรม)  จำนวน 2.5 แสนไร่ครั้งนี้ได้….!

หากใครๆ มีข้อข้องใจ..หรือ….?  ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ แม้แต่ “นายสมนึก  พฤกษ์นวล”  คณะกรรมการเครือข่ายปฏิบัติที่ดินแห่งประเทศไทย “ท่าน”  ยินดีให้เข้าพบเพื่อชี้แจงเหตุผลในการแจกป่าเสื่อมโทรมต่อผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ได้ทุกกลุ่ม…??

ซึ่งในเรื่องนี้…!ท่าน  ยังฝากให้ทางทีมงานข่าว “ปอมัฆวาน”   ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ให้ทราบถึงนโยบายของกรมป่าไม้  ที่มีมาก่อนที่ท่านอธิบดีบุญชอบ  สุทธิมนัสวงษ์ จะมารับตำแหน่ง  เอ้า…!  พี่น้องนักข่าวทุกคนทราบ – เปลี่ยน

“ทีมงานข่าวอินโดแดง กรุงวอชิงตัน IF”
ขอเป็นกำลังใจให้อีกคน  สู้ต่อไป….!!!

Advertisements