กรมป่าไม้แจกป่า 2.5 ล้านไร่ เพื่อใครกันแน่?

ภายในปีนี้แจกก่อน  1.5 แสนไร่  โดยมีคำสั่งและกำชับจากรัฐมนตรี  ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตั้งเป้าเอาไว้  แจกอีกปี 2556  จำนวน 1 ล้านไร่และก็จะแจกจนครบ 2.5 แสนไร่….!

โดยกรมป่าไม้  ออกหนังสือใบรับรอง สทก.หรือหนังสือสิทธิทำกิน  โดยสามารถใช้ที่ดินเหล่านั้น….! สร้างรีสอร์ท และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ได้  โดยไม่ผิดกฎหมาย

ในความเห็นของนายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กล่าวว่า…กรมป่าไม้  ได้ทำเรื่องแจก สทก.  เบื้องต้นเห็นด้วย  กับแนวคิดดังกล่าวที่กรมป่าไม้เสนอ…ซึ่งในเรื่องนี้ จะมีการประชุมพิจารณา  เพื่อแจกป่าสงวนแห่งชาติ (เสื่อมโทรม) ให้กับราษฎรต่อไป….!

โดยมีการใช้มติ  ครม. 30 มิ.ย. 2541  และให้มีการชะลอการจับกุมผู้บุกรุกป่า….!  และให้สำรวจตัวเลขกันใหม่…!

ประเด็นตรงนี้เอง…!  ที่จะเกิดปัญหาตามมา  ว่า…กรมป่าไม้และรัฐมนตรี  ใช้อำนาจการตัดสินใจรวดเร็วและฉับพลัน….!  การบุกรุกป่า  ซึ่งเป็นภัยอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ  เป็นผลให้เกิดความแห้งแล้งป่าต้นน้ำสูญหาย…!  “แหล่งต้นน้ำแห้งขอด”ไม่ทราบว่า…กรมป่าไม้เอาแนวคิดเช่นนี้…?  ใช้ปฏิบัติอย่างง่าย ๆ เช่น “แจกป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้ว”  แต่ในความเป็นจริงนั้น …!“การบุกรุกป่า”ดำเนินการบุกรุกทุก ๆ ปี  ไม่มีวันที่จะสิ้นสุด บุคลากร  หน่วยป้องกันรักษาป่า…?ในพื้นที่ (กรมป่าไม้)  ไม่มีขีดความสามารถในด้านการป้องกันรักษาป่า  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุก…!เข้าครอบครองที่ดินบนป่าสงวนแห่งชาติกระจายไปทั่วทางภาคเหนือ  และภาคอีสานด้านจ.เลย  จ.ชัยภูมิ  ป่าต้นน้ำ  ในแถบนี้หายนะเป็นจำนวนหลายแสนไร่แล้ว….!! เช่น  การบุกรุก..ทำลายป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าต้นน้ำ “แม่น้ำพุง”  สาขาป่าต้นน้ำ แม่น้ำป่าสัก  ในเขตท้องที่  ต.กกสะทอน  และต.โคกไม้งาม  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย

ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงของ “ท่านรัฐมนตรีปรีชา”  ได้มีชาวบ้านและนายทุน  เข้าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ  และป่าต้นน้ำสูงจากระดับน้ำทะเล  ตั้งแต่  500 เมตรขึ้นไปจนถึง 800  เมตรจากระดับน้ำทะเล  ยังไม่รวมเขตติดต่อกับ อ.ภูหลวง  จ.เลย  พบเห็นการบุกรุก…!กระจายไปทั่ว…และปลูกยางพารา  บนภูเขาสูงชันและทำพืชไร่   ไม่ต่างไปจาก “ป่ายางนา”  ถูกทำลาย…? (หลายร้อยต้น)ในเขต อ.ภูหลวง  จ.เลย  คาบเกี่ยวกับเขต อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  ติดกับเส้นทางไป “ผาหวาย”  โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า  (กรมป่าไม้)  เข้าจับกุมและกวาดล้างแต่อย่างใด…?

วิกฤตไปจนถึง  เขตจ.พิษณุโลก  5  อำเภอ  เช่น อ.วัดโบสถ์  อ.วังทอง  อ.ชาติตระการ  อ.นครไทย อ.เนินมะปราง  ถูกบุกรุกมากกว่า  100,000  ไร่….!  เริ่มเข้าบุกรุก  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ตั้งแต่สมัย  “ผอ.สังเวียน  คงดี”  ดำรงตำแหน่ง  ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  (พิษณุโลก)  และผอ.ส่วนป้องกันและปราบปราม “นายวิรัช  จตุพนาพร”

ป่าเริ่มถูกบุกรุก…เข้าจับจอง  ทำสวนยางพาราของกลุ่มนายทุนชาวภาคใต้  เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้…!“ไม่มีหน่วยงานป้องกันรักษาป่าให้ความสนใจ เข้าจับกุม และปราบปรามเท่าที่ควร…?”  มันหมายถึงได้แสวงหาผลประโยชน์หรือไม่…?   และวิกฤตไปจนถึงเขตจ.เพชรบูรณ์ กระจายไปหลายอำเภอในแถบนี้….!

ที่เขียนมานี้  “เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ”  ป่าต้นน้ำทั้งสิ้น …!กลุ่มต่อต้านการรุกป่าภาคสื่อมวลชนวิตก…?กับผืนป่า  2.5  แสนไร่ …??“ป่าก็จะหายนะในคราวนี้…!” ขนาดยังไม่มีนโยบายแจกผืนป่า….?  พวกบุกรุกป่ามันก็ยังบุกรุกทุก ๆ วัน….!!เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า  ไร้ฝีมือได้แสวงหาผลประโยชน์เกี่ยวกับป่า  สืบเนื่องมานับสิบปี “ถ้าเปรียบเทียบ  กรมป่าไม้เป็น หจก. หรือ บริษัท”  คงล้มละลายไปนานแล้ว….!

ย้อนมองอดีตที่ผ่านมา …? หลายคน..??  ที่เคยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้  “ไม่มีความสามารถที่จะปกป้องผืนป่าไม้เลย…?  ” หรือว่าไม่จริง…??

“อย่างดี…กรมป่าไม้  เก่งแต่ในทางนโยบายหาผลประโยชน์” เช่น“โครงการปลูกป่า”  และ “โครงการทำฝาย”

หากมองย้อนกลับไป…?  “ป่าที่บอกว่า…! มีโครงการปลูกนั้น….”  “ไม่มีความเจริญงอกงาม”หรือ…? ไม่  มีความสมบูรณ์แต่อย่างใด….??  ในที่สุด  ก็แห้งแล้งเฉาตายไปทุกแปลง….!โครงการ“นโยบายที่ทำเป็นฝาย”  ที่ทำบนเขาลาดชันนั้น  ก็ไม่สามารถจะเก็บกักน้ำได้  แม้แต่หนึ่งฝ่าย….??

เขาเรียกว่า “โครงการหากิน”  ไม่ต่างไปจากการหักหัวคิว  ลูกจ้างรายวัน  ในหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย….??ที่มีกระจายไปอยู่ทั่วทุกแห่ง…???

ครั้งที่มีหน้าที่รับผิดชอบมาปกป้องไม่ให้ผืนป่าถูกทำลาย…!“ก็เป็นไปไม่ได้….”  สารพัดคำกล่าวอ้างว่า “งบไม่พอ….กำลังไม่มี”  ใครๆ ก็เป็นได้ ผู้นำเช่นนี้  “แจกป่า”  แต่ป้องกันรักษาป่า  ไม่ให้ถูกทำลาย…!  แทบจะไม่มีเลย…??หายนะของผืนป่า…กำลังจะตกแก่ประเทศไทยในไม่ช้า…!  “แจกอย่างเดียว….?”

ทีมงานข่าวปอมัฆวาน  ได้สอบถามทางโทรศัพท์  เมื่อวันที่ 6  พ.ย. 2555 (ช่วงเย็น)  กับท่านอธิบดีกรมป่าไม้ “นายบุญชอบ  สุทธิมนัสวงษ์” “ท่าน” ให้คำยืนยัน กับทีมงานข่าว “ปอมัฆวาน” ที่จะสามารถอธิบายเหตุและผลใน “การแจกป่า”  (เสื่อมโทรม)  จำนวน 2.5 แสนไร่ครั้งนี้ได้….!

หากใครๆ มีข้อข้องใจ..หรือ….?  ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ แม้แต่ “นายสมนึก  พฤกษ์นวล”  คณะกรรมการเครือข่ายปฏิบัติที่ดินแห่งประเทศไทย “ท่าน”  ยินดีให้เข้าพบเพื่อชี้แจงเหตุผลในการแจกป่าเสื่อมโทรมต่อผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ได้ทุกกลุ่ม…??

ซึ่งในเรื่องนี้…!ท่าน  ยังฝากให้ทางทีมงานข่าว “ปอมัฆวาน”   ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ให้ทราบถึงนโยบายของกรมป่าไม้  ที่มีมาก่อนที่ท่านอธิบดีบุญชอบ  สุทธิมนัสวงษ์ จะมารับตำแหน่ง  เอ้า…!  พี่น้องนักข่าวทุกคนทราบ – เปลี่ยน

“ทีมงานข่าวอินโดแดง กรุงวอชิงตัน IF”
ขอเป็นกำลังใจให้อีกคน  สู้ต่อไป….!!!

Advertisements

ถ้าเป็นนักสู้แล้ว..คำว่า “กลัว” คงจะเป็นไปไม่ได้

 

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อดีตนากยกรัฐมนตรีของไทย  “สายเลือดนักต่อสู้ตำรวจไทย”  จะไปกลัวอะไรกับคำขู่..! ว่า..จะถูกลอบสังหาร..ในพม่า  ด้านเมืองท่าขี้เหล็ก

ข่าวการลักลอบสังหาร “พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ” เป็นข่าวอาจจะมีมูลอยู่บ้าง  แต่..ถ้าสืบข้อมูลเหล่านี้ ให้ลึกกว่านี้  อาจจะเป็นข้อมูลเบี่ยงเบนอะไรสักอย่าง..?  ขวัญและกำลังใจ  ของพี่น้อง  ชาวเสื้อแดง  ที่เดินทางมาจากทางภาคอีสาน  เป็นส่วนใหญ่  และภาคอื่นๆ มีหมายกำหนดการอย่างชัดเจนแล้ว..!  ที่จะไปให้กำลังใจ  อดีตท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้

ทางทีมงานข่าวปอมัฆวาน  โดยมีเพื่อฝูง “สายข่าวในลาวและพม่าก็มีอยู่มาก”  ประกอบกับเพื่อนของ “ท่าน ดร.ริชาร์ด”  ก็กระจายอยู่ทั่วไป  ในแถบพม่าและลาวได้พยายามเช็คข้อมูลข่าวสาร  กับฝ่ายข่าวทางพม่า  ที่ไม่อาจจะเปิดเผยชื่อได้…?  ต่างยืนยัน…ว่า..ขบวนการที่จะลักลอบสังหารท่านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร   คงทำได้ยาก….!

เพราะท่านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เป็นแขกพิเศษของ “ท่านประธานาธิบดี เต็งเส่ง”และเป็นบุคคลสำคัญที่จะมาเยือน “พม่า”  โดยจะจัดพิธีต้อนรับอย่างใหญ่โต ที่เมืองหลวงใหม่ชื่อ “เนปิดอว์”

ดังนั้น…!  ข่าวที่ทางการไทยได้รับและเปิดเผยข้อมูลมันส่วนกระแสกับฝ่ายข่าวกรอง  ทางการพม่า  โอกาสที่จะถูกลักลอบสังหารนั้น…!  แทบจะเป็นไปไม่ได้…?

ซึ่งในเรื่องนี้  ทางการพม่า  ได้ประชุมมีการวางแผนป้องกันล่วงหน้า  โดยเป็นคำสั่งของประธานาธิบดีพม่าโดยตรง  ให้ชุดกำลังพิเศษทั้งในและนอกเครื่องแบบ  กระจายกำลังปะปนกับชาวบ้าน  ในรัศมี 1 กม.  เพื่อทำการอารักขาเป็นอย่างดี

โดยทางการพม่าได้ยืนยันกับแหล่งข่าว “ทีมงานข่าวอินโดแดงปอมัฆวาน” และแหล่งข่าวทางการพม่าคนเดิม  ยังได้กล่าวกับทีมงานข่าวปอมัฆวานในพม่า “จะเป็นไปได้อย่างไร ?”ที่ผู้นำของพม่าจะปล่อยให้ท่านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร   ถูกลอบสังหารในประเทศพม่าเช่นนี้…!

จริงอยู่..?  ขบวนการค้ายาเสพติด  ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทย – พม่า  ต่างมีความเครียดแค้น  ต่อท่านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร   “สมัยท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย”  ได้เร่ง…ปราบปราม  ขบวนการค้ายาเสพติดอย่างเฉียบขาด..!!  จนก่อให้เกิดขบวนการค้ายาเสพติดชะงักลง..ไม่อาจจะเคลื่อนไหว  ส่งยาเสพติดได้ในครั้งนั้น….?

ผู้ต้องหาหลายคน….?ที่ถูกทางการไทยออกหมายจับ  ก็ได้เข้าไปหลบอยู่ในชายแดนไทย – พม่า  กับขนกลุ่มน้อย  คนกลุ่มนี้..?  อาจจะมีความเครียดแค้นต่อ “พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ”

แต่ดูตามรูปการณ์  ทางด้านข่าวสารพม่า  ที่ได้ประเมินสถานการณ์เอาไว้…!“คนกลุ่มนี้..!”  ไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปลักลอบสังหาร “พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ”  ได้…?  เป็นเพราะอะไร…?ที่ไม่อาจลักลอบสังหารได้…!  เพราะท่านประธานาธิบดีเต็งเส่ง  ได้เรียกประชุมชุดฝ่ายข่าวกรองมีทั้งทหาร  ตำรวจ  และหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายในพม่า  พร้อมกับเรียกผู้นำเหล่าทัพ  ที่คุมกำลังหลักทุกคน  ได้เข้าหารือก่อนหน้าที่ “พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ”   จะเดินทางมาพม่าโดยท่านประธานาธิบดีพม่าได้กล่าวกับ  ผู้นำกองทัพว่า…บุคคลท่านนี้เป็นแขกของรัฐบาลพม่าและเป็นแขกของประธานาธิบดีด้วย…!“การดูแลจะต้องเข้มงวด  เอาใจใส่ในการอารักขา  ของท่าน พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ”  อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย  จะเสียชื่อต่อทางการพม่าไม้ได้…!

นี่เป็นคำยืนยัน..ที่ฝ่ายความมั่นคงของทางการพม่าเปิดเผย..กับแหล่งข่าว

ดังนั้น..จึงขอให้ทางการไทย  วิเคราะห์  เจาะลึกให้มากกว่านี้…!  เนื่องจากในด้านความสัมพันธ์ในด้านข่าวกรองไทย – พม่า  นั้น  จะอ่อนอยู่มาก  และจะรู้แต่ข้อมูลติดชายแดนไทย – พม่า  เท่านั้นเอง…!

เรื่องนี้…ฝ่ายข่าวกรองในเมืองไทย  ต้องหัดยอมรับ…!ไม่ใช่..วิ่งตาม..หาข้อมูลแบบเดิม ๆ หรือ..?  เขียนแปะติด  หาข้อมูลกับแหล่งข่าวเก่า ๆ ความไม่ชัดเจนในข้อมูลข่าว…อาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้…!  เท็จจริงประการใดนั้น…?ผลงานเป็นสิ่งชี้วัดให้เห็นอยู่แล้ว….!

ใคร..?  ที่ตั้งหน้า – ตั้งตารอ ที่จะไปให้กำลังใจท่านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  พบตัวเป็น ๆ ที่ท่าขี้เหล็กนั้น  โอกาสที่จะได้พบคงจะเลือนรางอยู่บ้าง…หรือ…?  อาจจะเป็นไปได้…?   เพราะฝ่ายข่าวกรองหลายชุดที่ทางการพม่ากำลังสืบหาข้อมูล…?  ว่า…!  มีความปลอดภัยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่….?หรือ..?  การลักลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีไทย  มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ชัดเจน  หรือ….? ข่าวปล่อย…จากฝ่ายตรงกันข้าม  ในความรู้สึกของท่านประธานาธิบดีพม่า  “ไม่ได้คิดเหมือนอย่าง…หน่วยข่าวกรองไทยคิด…? ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง…!  ใคร..? จะเชื่อถือผู้นำพม่า  ที่ปล่อยให้บุคคลสำคัญถูกลักลอบสังหารได้ง่าย  เช่นนี้….!

แต่…แหล่งข่าวข้อมูลทางการพม่า  ยืนยันว่า…!มีความปลอดภัยสูง  แต่…มันติดอยู่ที่ตัวของท่านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรที่จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะมา…หรือ…ไม่มาที่ท่าขี้เหล็ก…?“มาแล้วได้ประโยชน์อะไร…?”  “ไม่มาเสียประโยชน์อะไร…?”

“ขอให้กำลังใจ  ท่านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ”  ตลอดจนถึงพี่น้องชาวเสื้อแดง  ที่มีความเป็นห่วงต่อ “ท่านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ”

“ทีมงานข่าวอินโดแดงกรุงวอชิงตัน IF”
ขอเป็นกำลังใจให้อีกคน  สู้ต่อไป….!!!