นายทุน..อิทธิพล ทางภาคใต้ จำนวนหลายกลุ่ม บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

นายทุน..อิทธิพล  ทางภาคใต้ จำนวนหลายกลุ่ม  บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ มีมากถึง  20,000  ไร่ขึ้นไป..! หน่วยป้องกันรักษาป่า  ในท้องที่   มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือไม่..?

เมื่อวันที่  5  ส.ค.  2555  ทีมงามข่าวอิสระ  “ปอมัฆวาน”  พร้อมด้วย  “กลุ่มต่อต้านการรุกป่าภาคเหนือ” (ภาคสื่อมวลชน)  โดย  “นายอุทัย  อรินทร์”  พร้อมพวก  เมื่อได้รับหนังสือร้องเรียน  จาก  “เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม”  โดยเฉพาะ  จากการเปิดเผย  “แหล่งข้อมูล”  ผู้ที่เข้าไปบุกรุก..ทำลายป่า  สงวนแห่งชาติป่าแม่พันลำ – แม่มอก  และ  ป่าสงวนแห่งชาติแม่ท่าแพ.  และป่า  สงวนแห่งชาติป่าแม่มอก  รวมกันแล้ว  เป็นจำนวนมากกว่า  20,000  ไร่ขึ้นไป.. ! เพื่อปลูกยากพารา.. !!

ทางกลุ่มทีมงานข่าวอิสระ “ปอมัฆวาน”  และ  “กลุ่มต่อต้านการรุกป่าภาคเหนือ”  เมื่อเข้าไปสำรวจ..ตามที่ได้รับแจ้งมา

ป่าที่ 1  ที่ได้เข้าไปตรวจสอบ  คือป่าสงวนแห่งชาติแม่พันลำ – แม่มอก  บริเวณบ้านโซกเปือย  หมู่  7  ต.นาขุนไกร  อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย  พิกัด  47Q 0553429  UTM 1905195

ป่าที่  2  ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าแพ  บ้านแม่ทุเลาใน  หมู่ 9 ต.กลางดง  อ.ทุ่งเสลี่ยม       จ.สุโขทัย  พิกัด  47Q 0552520  UTM 1920998  และพิกัดที่  47Q 0551926  UTM 1922162

ป่าที่  3  ป่าแม่มอก – พันลำ  ป่าสองข้างทาง  บ.แม่ทุเลาใน – บ.บึงอ้าว  ทางหลวงหมายเลข  1330  ซึ่งเป็นป่าสองข้างทาง  ถูกบุกรุก.. ! ปลูกยางพาราบนภูเขา  จำนวนหลายแปลง.. ?  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  พิกัดที่  47Q 0553063  UTM 1931212

เมื่อได้นำพิกัด  ไปเปรียบเทียบ  กับแผนที่ออร์โธสีแล้ว  พบว่า..!  พื้นที่ดังกล่าวที่มีการบุกรุกถือครอง..จากนายทุนทางภาคใต้..?  เช่น  “กลุ่มนายหัว”  สุราษฎร์ธานี”  “กลุ่มนายหัวนครศรีธรรมราช”  “กลุ่มนายหัวจากจังหวัดตรัง”  “กลุ่มนายหัวจากจังหวัดชุมพร”  ที่ได้เข้ามาปลูกยางพารา  กระจายไปทั่ว..!

เมื่อตรวจสอบแผนที่ออร์โธสีอย่างชัดเจนแล้ว..!  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวนี้..ไม่สามารถ  จะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด..?  เข้าถือครอบครอง..ทำประโยชน์ได้  และก็ไม่ได้อยู่ในการประกาศ  จากมติ  ค.ร.ม.  ปี 2541 – 2542

หรือ..?  ประกาศเป็นเขต  ที่จะรางวัด  นำไปปฏิรูปเพื่อการเกษตร  จำแนก..แจกจ่าย(ส.ป.ก.)  ให้กับราษฎรคนหนึ่ง..คนใดไม่ได้.. !!

ดังนั้น.. !  การที่  “หน่วยป้องกันรักษาป่า”  ในพื้นที่สังกัด  กรมป่าไม้  ตลอดถึง..กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองทางอำเภอ  ในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ..?  ต่างปิดปากเงียบ..มีอะไรไปยัดใส่ปาก..??

หน่วยงานสองกลุ่มนี้..!  ต่างไม่ได้ทำหน้าที่..?  เป็น..ผู้รับใช้..!  ที่ทางรัฐบาล  ได้มอบหมายให้มีหน้าที่พึงปฏิบัติ..!  ตาม..!!  เช่น  “หน่วยงานป้องกันรักษาป่า”  มีหน้าที่  “จับกุม..หรือ..?  ป้องปราบ..ผู้ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ  ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา..

แต่ปรากฏว่า..!  ไม่ได้มีการจับกุม..หรือ..?  ทำการขัดขวาง  หรือ..?  “ห้ามปรามใด ๆ..ทั้งสิ้น..!!”

นั่นมันหมายถึง..?  พวกท่าน..??  กำลังละเว้นในการปฏิบัติต่อหน้าที่  เข้าข่ายมาตรา 157  และตำแหน่งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ก็มีอำนาจและสิทธิ  ในการเข้าจับกุม..!  หรือ..?  ห้ามปราม..ไม่ให้ใคร         ก่อเหตุในพื้นที่หมู่บ้านตนเอง..หรือ..?  รายงานให้กับทางฝ่ายปกครองได้รับทราบเปรียบเสมือน..!  เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

แต่..!  ในพื้นที่หมู่บ้านของท่าน..?  กลับปล่อย..! ให้กลุ่มนายหัวทางภาคใต้ เข้าไปย่ำยี..   บุกรุก..ป่าสงวนแห่งชาติ..!  ในพื้นที่หมู่บ้านของท่านได้ย่างง่ายดาย..?  ก็เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

แล้วอย่างนี้..!  เงินเดือนของพวกท่าน..?  ที่ได้รับมานั้น..!!  เป็นเงินเดือน  ที่จ่ายให้พวกท่าน..มาช่วยเหลือ  ในการทำงานให้กับฝ่ายรัฐบาล  และพวกท่านก็ไม่ได้สนองตอบ  ต่อสองพระองค์ท่าน ที่ทรงห่วงใย  เรื่องผืนป่าที่ถูกบุกรุก..!  และทำลาย..!

เหตุนี้เอง..!  ที่น้ำท่วม  จ.สุโขทัยทุก ๆ ปี..!!  เอะอะ..!  ก็ร้องโวยวาย..ต้องการให้มี การก่อสร้างเขื่อน  เพราะจะป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในเขต  จ.สุโขทัยได้  เขต  อ.ศรีสำโรง  เขต  อ.สวรรคโลก  มันจะป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร..?  “เมื่อภูเขาหลายสิบลูก  ถูกทำลาย..!  ในพื้นที่ตั้งแต่  อ.ศรีสัชนาลัย
อ.ทุ่งเสลี่ยม  อ.ศรีสำโรง  และป่าสงวนฯ  เขตอ.เวียงมอก  อ.เถิน  จ.ลำปาง  ถูกทำลาย..หายนะต่อเนื่อง..!  และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า (กรมป่าไม้)  บางกลุ่ม..?  ไปมีผลประโยชน์..ร่วมกันกลุ่มขบวนการ         บุกรุกป่า…!!  และมีการเรียกเก็บส่วยไม้เถื่อนวันละ  5-6  เที่ยวคันรถ  จาก  บ.แม่แสลม  เข้าสู่  อ.ทุ่งเสลี่ยม  และเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าในเขต อ.ทุ่งเสลี่ยม  และในเขตใกล้เคียง..? (พวกหนึ่ง)  ใช้รถยนต์วิ่งตระเวนเก็บ..ค่าคุ้มครอง..!! จาก  “แก้งไม้เถื่อน”  “กลุ่ม ส.จ”  “กลุ่มร้านค้า”  ที่นำไม้สักไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์

และเก็บจากนายทุน..?  กลุ่มบุกรุกป่า..!!  ที่มาจากทางภาคใต้..??  โดยมีคนของทางฝ่ายปกครองกลุ่มหนึ่ง..?  ร่วม..มีผลประโยชน์  กับหน่วยงานป้องกันรักษาป่า (กรมป่าไม้)  กลุ่มหนึ่ง..?

ถ้าพวกเจ้าหน้าที่  กลุ่มนี้..!  ไม่ไปเรียกเก็บเงินจากพวกเขาแล้ว  “ป่าหลายหมื่นไร่”  ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติคงไม่ถูกบุกรุก..อย่างง่ายดายหลายหมื่นไร่เช่นนี้..!

และขบวนการ.. “แก้งมอดไม้แปรรูป”  ในป่าสงวนแห่งชาติ  ตั้งแต่  “ป่าแม่มอก”  ที่มีขบวนการ..เลื่อยสตริงหรือเลื่อยอีแล็ป  ที่ทำเป็นขบวนการใหญ่..?  ในผืนป่าแห่งนี้..!  มีอยู่ไม่น้อยจาก  30  กลุ่ม..?  มีเลื่อยยนต์ที่ตัดไม้ (สตริง)  ไม่ต่ำจาก 150 เครื่อง..!!

ตรงนี้..!  ได้รับการเปิดเผยจาก  เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม  ที่มีข้อมูลและแหล่งข่าวเชื่อถือได้..!

ทราบบ้างหรือไม่..?  ว่า..!  มีการเรียกรับเงินจากกลุ่มแก้งมอดไม้  ในเขต  ต.เวียงมอก             อ.เถิน  จ.ลำปาง รอยต่อ  อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย  โดยการนำไม้แปรรูป  เข้าไปในเขตสุโขทัยต่อเดือนนั้น          มีการเรียกเก็บผลประโยชน์จำนวน  150,000  บาท  ต่อเดือน

และเรียกเก็บจาก  “กลุ่มชาวใต้”  ที่ปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  คิดต่ำสุดไร่ละ 3,000 – 4,000  บาท (แล้วแต่ละพื้นที่ของผืนป่า)  คิดเป็นยอดเงินที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กลุ่มนี้)  ไปเรียกเก็บ  และแสวงหาผลประโยชน์..?  เริ่มตั้งแต่  ปี  พ.ศ.2551-2555  ถั่วเฉลี่ยแล้ว  เป็นเงินไม่รู้กี่สิบล้านบาท  ในจำนวน  20,000  กว่าไร่นี้..!!

โดยตั้งข้อสังเกต..?  มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังครองและรักษาตำแหน่งเดิมในพื้นที่  โดยไม่มีการถูกสับเปลี่ยนและโยกย้ายไปไหน..?

แล้วผลประโยชน์  จำนวนมหาศาล  หลายล้านบาทเช่นนี้..!    “จะนำไปแบ่งให้กับฝ่ายใดนั้น..?”  เท่าที่ได้รับการเปิดเผย  จากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เพราะ..!  มีผลประโยชน์  ตั้งแต่กรมป่าไม้  ลงมาถึงสำนักฯ  ในพื้นที่..!!  ไม่เช่นนั้น..!  ผืนป่าคงไม่ถูกบุกรุก..และแก้งค้าไม้เถื่อนยังมีอยู่ทุกหมู่บ้าน  ในเขตละแวกนี้..!!

จนในบางครั้ง..!  ได้มีเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า (กรมป่าไม้)  กลุ่มหนึ่ง..?  ได้ไปต่อว่า..!  กับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนป่า  ถ้ำเจ้าราม (กรมอุทยานฯ)  ทำไม..?  พวกคุณถึงได้มาจับกุม..ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของพวกผมดูแลได้..!

เรื่องนี้..!  “ทีมงานข่าวอิสระปอมัฆวาน”  ต่างได้รับการยืนยันข้อมูลอันเป็นจริง  และสามารถให้อนุญาต  นำชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่ให้ข้อมูลมาเปิดเผย  ต่อสาธารณชนได้  เพราะมันเป็น  “เรื่องจริง”  เขาอึดอัด..ทนเห็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า (กรมป่าไม้)  แถบนี้..!  ไม่ไหว..ที่ปล่อยให้ผืนป่าถูกทำลายได้เช่นนี้..!

แต่ด้วยจรรยาบรรณของสื่อมวลชน  และกลุ่มต่อต้านการรุกป่าภาคเหนือ (ภาคสื่อมวลชน)  เราจะไม่นำชื่อและตำแหน่งมาเปิดเผยต่อสาธารณชนได้

ยกเว้น..!  ทางกรมป่าไม้อยากทราบ..ให้ทำหนังสือมาขอได้  ยินดีที่จะให้ข้อมูล  หรือ..?  ทางนายกรัฐมนตรี  ต้องการอยากจะทราบรายละเอียดมากกว่านี้..!  ทางทีมงานของเรา  พร้อมที่จะนำกลุ่มเจ้าหน้าที่ (กรมอุทยาน)  กลุ่มนี้ไปให้ข้อมูลในทางลับ..? กับท่านได้  เกรงว่า..!  จะมีการชะลอหรือ..?  กลัวเสียมวลชน  เสียพรรคพวก  อย่างเช่น..!  คดีรื้อรีสอร์ท  และบ้านพักตากอากาศวังน้ำเขียว  เป็นตัวอย่าง..??

ต่อนี้ไป..!  หลายคนในกรมป่าไม้  และกรมอุทยานฯ  เมื่อถูกดิสเบรคลากล้อ..! เช่นนี้..!  แล้วใคร..จะมีกำลังใจ  ออกปราบปรามได้  ทั้งที่..อำนาจของศาลก็บังคับให้ใช้อยู่แล้ว..!

ขนาดอธิบดีดำรงค์  พิเดช  ยังถูกดิสเบรค..ลากล้อ  กลางอากาศได้..! นับประสาอะไร..?  เจ้าหน้าที่ตัวเล็ก..ๆ  สังกัดกรมอุทยานฯ  “จะไม่โดนรังแกได้..!!”

เห็นสมควร..?  ถ้าจะทำเพื่อประเทศชาติ  และปกป้องทรัพยากรป่าไม้จริง..!!  “ต้องลงมาจับกุม  และรื้อถอนต้นยางพารา  และสิ่งปลูกสร้างของนายทุน..?  อย่างทันที..!

แล้วอย่าได้..ปล่อยให้ข้าราชการกลุ่มนี้..!  ที่แสวงหาผลประโยชน์กับนายทุนอย่าได้ปล่อยให้ลอยนวลไปได้..!  สอบพบว่า..!  มีความผิดต้องไล่ออกไปเลย..  อย่าปล่อยไว้..!  เพราะ..ปล่อยให้ทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าถูกทำลาย..!!  ต่อหน้าต่อตา..ทำเป็นไม่รู้เรื่องได้อย่างไร..??

“ทีมงานอิสระปอมัฆวาน”

Advertisements