พบ…! “กระทิง” ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม ติดเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

จากการเปิดเผยของ “นายพลวีร์  บูชาเกียรติ”  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดลำปาง  พบว่า…! ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม” (แปลงบน) ติดกับหมู่บ้านบึงบอน ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย  “ชาวบ้านบึงบอน” ได้มาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามว่า….!

“ได้เห็นกระทิง  จำนวน 3  ตัว  “ที่บริเวณไร่ข้าวโพดท้ายหมู่บ้านบึงบอน”  ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับบริเวณป่าถ้ำเจ้าราม ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทาง ออกไปสำรวจ ตามที่ได้รับแจ้งมา เกรงกลัวว่า…? จะมีพรานใจบาปออกล่า…! อย่างเช่น…อดีตหลายปีที่ผ่านมา…!!    เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณป่าติดกับไร่ข้าวโพดของชาวบ้านที่แจ้งมา  พบแต่…! เพียงร่อยรอย…ที่เดินออกหากินในบริเวณนั้น…!. ของกระทิง และยังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านบึงบอนอีกทางหนึ่งว่า… “เมื่อก่อน…ก็ได้พบเห็นกระทิงที่คลอดลูกใหม่ที่ท้ายไร่ข้าวโพดเช่นกัน  ลักษณะลูกของกระทิง ท่าทางการเดินค่อนข้างจะไม่แข็งแรง หรือพิการก็อาจจะเป็นได้…??

เมื่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามได้รับข้อมูล… จากชาวบ้านอย่างใกล้ชิดหลายคน  ที่บอกเล่ามา… ท่านหัวหน้าเกรงว่า…! สัตว์เหล่านี้… จะถูกนายพราน….? ลักลอบ…ล่าเอาชีวิต  โดยเฉพาะส่วนหัวนั้นเพื่อไปขายให้กับนายทุน…??  ที่ชอบสะสมหัวกระทิง….!!

เพราะมีเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่กี่ปี  เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม ได้ไปพบเห็น… “กระทิง” ที่เสียชีวิต เน่าเปลือย  เหลือแต่โครงกระดูก ในผืนป่าตรง “ขุนห้วยบึงบอน” แต่…ไม่ปรากฎ…พบส่วนหัวกระทิง  นั่นแสดงว่า…!  ได้มีการล่าเอาหัวกระทิงเกิดขึ้นแล้ว….!!

เหตุนี้เอง…! ที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม  เกิดความวิตกกังวล…? ในความไม่ปลอดภัยของกระทิงฝูงนี้…! ที่พบว่า…! มีอยู่ประมาณ  10 ตัว  จึงได้มีการสั่งกำชับ…! ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้เพิ่มการลาดตระเวน

กระทั่ง…วางสายการข่าวในหมู่บ้านเอาไว้  แต่…ในการออกปฏิบัติงานบางครั้ง….! งบประมาณในการลาดตระเวนป่า (งบหมวดค่าใช้สอย) ในบางครั้งก็ไม่เพียงพอ แต่จิตสามัญสำนึก…? ของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เคย…บ่น….ย่อท้อ…ในการทำหน้าที่ออกลาดตระเวนป่า….!

ถือว่า….! หน่วยงานนี้  มีประสิทธิภาพมาก  เพราะสามารถจับกุมทั้งผู้ล่าสัตว์ป่าได้แทบทุกครั้ง ที่ออกลาดตระเวนป่า….!!  และก็สามารถจับกุม…. “แก้งค์มอดไม้” ที่เข้าไปลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม  ที่มีสถิติในการจับกุมถั่วเฉลี่ยน 4 – 5 คดี ต่อเดือน

นั่นแสดงว่า…! เจ้าหน้าที่ชุดนี้….มีประสิทธิภาพมาก  ทำให้หน่วยงานบางหน่วย…? ที่สังกัด “กรมป่าไม้” แอบไม่พอใจ…? อยู่ก็มาก….! เปรียบเสมือน….ไปขัดขวาง “ผลประโยชน์ในกลุ่มขบวนการของเขา….?? ที่มีการเรียกเก็บในหมู่ป่าไม้บางคน

เมื่อทีมงานข่าวปอมัฆวาน  ได้รับรู้….! ถึง “ข้อมูล” จึงได้เดินทางเข้าพื้นที่ร่วมกับกำลังชุดเจ้าหน้าที่ส่วนล่าง “หน่วยพิทักษ์ป่า(ชั่วคราว)วังชมภู” ประกอบกับ “ได้รับข้อมูลจากหัวหน้าโดยตรงอีกทางหนึ่ง….?  จึงได้เดินป่าเข้าสำรวจ…ภายหลัง…? ออกจากการไปดูการบุกรุกป่า…! ของกลุ่มตำรวจกลุ่มหนึ่ง…?? ที่เข้าไปบุกรุกป่า…? ในเขตหลังบ้านแม่พุ

เฉพาะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามนั้น แสดงว่า…! แหล่งหาอาหารของกระทิง ยังเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์อยู่มาก…!! พบการบุกรุกป่าน้อยที่สุด….!!!

ยกเว้น…! มีมาก คือ “ผู้ล่าสัตว์ป่าแทบทุกหมู่บ้าน” แต่…กำลังเจ้าหน้าที่มีน้อย…! สัตว์ป่าที่ชาวบ้านออกล่าขาย…!  ราคาดีเป็นอาชีพคือ “ตัวลิ่น” ซึ่งมีราคาซื้อขายในราคากิโลกรัมละ 3,000 – 4,500 บาท มีนายทุน…? มารับซื้อกับชาวบ้านถึงที่…?? และตัวตะกวด (แลน) กิโลกรัมละ 250 บาท ส่วนหมูป่ากิโลกรัมละ  250 บาท ส่วนชะมดหรืออีเห็น กิโลกรัมละ  300 บาท นี้…! ยังไม่รวมถึงเนื้อเก้งและเนื้อเลียงผา และสัตว์อื่น ๆ ที่มีความสมบูรณ์อยู่มากมายของผืนป่าที่สัตว์ป่าอาศัยอยู่ในเขตนี้…!!

ดังนั้น…! ทีมงานข่าวอิสระปอมัฆวาน จึงอยากจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารชิ้นนี้  ให้องค์กรอื่น ๆ ที่มีจิตอาสาส่วนร่วม  เร่งหางบประมาณช่วยเหลือ ทั้งภาคเอกชน และภาคอื่น ๆ ทำการอนุรักษ์ ปกป้องสัตว์ป่า และสนับสนุนทางด้านงบประมาณป้องกันค่อนข้างจะจำกัด  แก่หน่วยงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม หรือ…? สามารถสอบถามมายัง เบอร์โทรสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม ที่ 086 – 4482870 หรือ  E – mail : praramcave@hotmail.com  ก่อนที่สัตว์เหล่าป่านี้จะสูญพันธุ์…!  ต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน “ช่วยกันปกป้องและดูแล”  เนื่องจากการสำรวจประชาชนในละแวกนี้ ส่วนหนึ่ง…? มีหน้าที่อยู่ 2 อย่าง คือ ล่าสัตว์ กับ ทำไม้เถื่อนขาย (ส่วนมาก)…!!

จึงฝากเรื่องนี้  ไปยัง “ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” คนใหม่ในอนาคต ตลอดถึง รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยเร่งจัดหางบประมาณ เท่าที่มีอยู่ในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้มีการจัดตั้ง “หน่วยพิทักษ์ป่า” เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 3 จุด

เพราะปัจจุบันนี้….!  กำลังชุดเจ้าหน้าที่ในด้านงบประมาณ ยังไม่กระจายไปเพียงพอ “เพื่อสะกัดกั้นพวกลักลอบค้าสัตว์ป่า…!  และตัดไม้ทำลายป่า ค้าไม้เถื่อน  เพื่อให้เกิดความเพียงพอในด้านประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า และป้องกันการล่าสัตว์ป่าในเขตนี้ จำเป็นทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ต้องเร่งพิจารณาหางบประมาณมาเสริมอย่างเร่งด่วน  ก่อนสัตว์ป่าจะถูกล่าหมดและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า  และการลักลอบตัดไม้ ขายในพื้นที่

รายงานข่าวโดยทีมงานอิสระปอมัฆวานในพื้นที่

หมายเหตุ  ภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามจับกุมตรวจยึดตะกวดและตัวลิ่น (นิ่ม) แม่กับลูกปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ และภาพหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามและภาพกระทิงถูกฆ่าตายพบเหลือแต่ซากส่วนเขาของกระทิงไม่เห็น

Advertisements