สวนกระแส…? ผืนป่าแม่วงก์-ผืนป่าคลองลาน

วันนี้…! ทีมงานข่าว ปอ มัฆวาน นำท่านผู้อ่านและท่านผู้ชมได้มารู้จัก “ผื่นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ในอุทยานแห่งชาติแห่งชาติแม่วงก์” และ “อุทยานแห่งชาติคลองลาน” จังหวัดกำแพงเพชร ได้โพสต์ภาพและเนื้อหาลง ผ่านทางช่องทาง “สื่ออิเล็คทรอนิค”

“อุทยานแห่งชาติแม่วงก์” เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่ง ที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างสุด มีเนื้อที่รวมแล้ว 558,750 ไร่ มีพื้นที่ครอบคลุม ทั้ง 2 จังหวัด คือ กำแพงเพชร  และ นครสวรรค์

“ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่” เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ทั้งหมด 57 ชนิด เริ่มตั้งแต่กระทิง เสือโคร่ง เสือดาว หมีควาย หมีหมา นาค (น้ำ) สมเสร็จ เลียงผา เก้งหม้อ และสัตว์ปีกหายาก    มีมากกว่า 305 ชนิด…! สัตว์เลื้อยคลานมีมากกว่า 22 ชนิด..! สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ 7 ชนิด..!

จำพวกปลา เป็นจำพวกปลาน้ำจืด มีมากกว่า 68 ชนิด..! กำลังจะถูกรบกวนในไม่ช้า..? ถ้ามี       “การก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์” ในพื้นที่ ตรงจุดพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (แม่เรวา) ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่พิกัด 47Q 0535194 UTM 1759567

ความสมบูรณ์ของผืนป่าแม่วงก์ แห่งนี้..! สังเกตุ..? ได้ง่ายๆ คือ..  “มีเสือโคร่ง” รวมถึง “เสือแม่ลูกอ่อน” อยู่ฝูงหนึ่ง..??”

เมื่อเร็วๆนี้..! ได้มี “การสำรวจประชากรของเสือ” ใน “ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์” ค้นพบโดย “กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ประเทศไทย” ต่างเห็นพ้อง..! ถึง “ความสำคัญ” ในผืนป่า ที่สัตว์ป่าได้อาศัยหากินในแถบป่าแห่งนี้..!! ซึ่งเป็นตัวชี้วัด..? ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

จำเป็น..? จะต้องอนุรักษ์เสือโคร่ง และสัตว์ป่าอื่นๆ เอาไว้

ต่อมา..! ได้มีการจัด “งบประมาณดำเนินการ” สนับสนุนจาก “องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย” โดยมีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ “อุทยานแห่งชาติแม่วงก์” และ “อุทยานแห่งชาติคลองลาน” สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ให้มี “การฝึกทบทวน” ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ระดับผู้นำชุดลาดตระเวน            ใน “อุทยานแห่งชาติแม่วงก์” และ “อุทยานแห่งชาติคลองลาน”

จึงได้เชิญ…วิทยากร ครูฝึกจากกองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ มีความชำนาญด้านเทคนิค การลาดตระเวน รวมถึงได้มีการ..ฝึกสอนการใช้อาวุธที่ถูกต้อง และการสืบสวนสอบสวนในคดีป่าไม้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน ๑๐๐ นาย ได้รับการฝึกอบรมในป่าที่แท้จริง

ซึ่งมีรุ่นที่ 1 วันที่ 2-6 เดือน กรกฎาคม 2555 เป็นระยะเวลา 5 วัน ในป่า
รุ่นที่ 2 วันที่ 20-24 เดือนสิงหาคม 2555 เป็นระยะเวลา 5 วัน  เช่นกัน

โดยมีหัวหน้า “นายธวัชชัย  เพชระบูรณิน” หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน และ “นายพิสิษฐ์    ปิยสมบุญ” หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการและลูกจ้าง ในสองอุทยานแห่งชาติร่วมฝึกด้วย

เนื่องจาก จะต้องฝึก ให้รู้ทัน..! การลาดตระเวนในป่า เพื่อปกป้องสัตว์ป่า ปกป้องไม่ให้ผืนป่าถูกทำลาย..!!                                                เพราะป่าอุทยานฯ ผืนนี้ เมื่อรวมหลายป่าเข้าด้วยกัน จะเป็นผืนป่าใหญ่ที่สุด..! ใน “ประเทศไทย”     มีพื้นที่ของป่า มากกว่า 5 ล้านไร่ ขึ้นไป..!! ถ้าผนวกผืนป่ารวมกันแล้ว ตั้งแต่..เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี บางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี จนถึงจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดถึงจรดป่า อำเภออุ้มผาง คาบเกี่ยวไปถึงเขตป่าในพม่า

ผืนป่า..! เหล่านี้ .. เป็นผืนเดียวต่อเนื่องกันมา ดังนั้น.. สัตว์ป่าจึงมีความสมบูรณ์กระจายไปทั่ว..!! แต่เป็นที่น่าสังเกตุ.? ส่วนมาก..”ป่าแม่วงก์” จะเป็นที่อยู่ของฝูงเสือโคร่งจำนวนหนึ่ง..??

ถ้าหาก “มีการก่อสร้างเขื่อนแล้ว” เป็นไปได้ไหมว่า.? “เขื่อน” จะเป็นสาเหตุ..? การคุกคาม..ของที่อยู่ ของ “สัตว์ป่า” และ “เสือโคร่ง”..??

การสำรวจความคิดเห็น..? ใน “การก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์” นั้น หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ..? โดยเฉพาะ “กรมชลประทาน” สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลกำกับโดย “พรรคการเมืองหนึ่ง” ที่มีความผูกพัน..? แต่งตั้งรัฐมนตรี..?? ทุกยุค ทุกสมัย ในรัฐบาล..!!

“พรรคของนายบรรหาร” คือ พรรคชาติไทย ชื่อเดิม เปลี่ยนมาเป็น “พรรคชาติไทยพัฒนา” จะต้องได้ “เจ้ากระทรวงทุกสมัย” ที่เข้าร่วมรัฐบาล..??

ปัจจัยหลัก..? ของรัฐมนตรีพรรคนี้..! มีความคิดอยู่อย่างเดียว.?? “หาสถานที่..ก่อสร้างเขื่อน” โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีป่าสมบูรณ์ เป็นเพราะอะไรนั้น..?? “ผู้เขียน” ไม่ได้กล่าวหาว่า…! “พวกท่าน..แสวงหาผลประโยชน์ ในการก่อสร้างเขื่อนแต่อย่างไร..??” แต่มูลเหตุ..? และมุมมองของคนทั่วไป..! ต่างไม่เป็นดังเช่นผู้เขียน..?

ในต่างประเทศนั้น..! โดยเฉพาะ..แถบยุโรป เขาจะมีการสร้าง “แบบจำลองผืนป่าและชุมชนเมือง” เป็น “แบบจำลองขนาดใหญ่” ศึกษา..ผลกระทบในเชิงระบบนิเวศครบวงจรให้ชัดเจน..! เปรียบเสมือน..? การก่อสร้างเขื่อนจริง “มีการทำแบบจำลองของเขื่อน” แล้วปล่อยให้น้ำไหลลงสู่เขื่อน รวมทั้ง..! ปัญหา..? “เกิดเขื่อนแตกร้าว” จะกระทบไปสู่ชุมชน..กี่เมือง..??”

แล้ว..! แบบจำลองของผืนป่าหายนะ..!! มันคุ้มกับต้นทุน..? “การก่อสร้างเขื่อนหรือไม่..??”

“ผู้เขียน” ไม่มีอำนาจ..? เพียงแต่..! เกิดความวิตก กังวล..? ใน “ผืนป่า” ที่เต็มไปด้วยผืนป่าหลากหลายชนิด..?? รวมถึง “ผืนป่าสัก” ขนาดวัดรอบตั้งแต่..! 180 ซม. ขึ้นไป..!! ที่มีความสมบูรณ์ใน “ผืนป่าแม่วงก์” ที่มีการก่อสร้างเขื่อน..? แล้วไม้สัก และไม้อื่นๆ..? ก็จะถูกตัด ลำเลียงสู่นายทุน..?? ทันที.. !! “ความเจริญ” ก็จะขยายตัวรอบบริเวณเขื่อนทันที..!

ส่วน..ข้างล่างเขื่อน ในอำเภอ..? ที่ดินของนายทุนต่างๆ..?? จำนวนนับหมื่นไร่..!    ก็จะเกิดมีราคา ตามมาทันที..!

โคร.? ได้ “ผลประโยชน์” ที่แท้จริง.?? เอาไปวิเคราะห์ดูกันเอา..???

เป็นเขื่อนแห่งแรก..ในประเทศไทย ที่มีการอนุมัติ..! ให้มีการสำรวจ..การก่อสร้างได้ทันที..? ในบางครั้ง..! ได้อ้างถึงสาเหตุของน้ำท่วม..? ที่ผ่านมา..?? “เมื่อ ปี พ.ศ. 2554” แต่ความเป็นจริงแล้ว..! สาเหตุ.? ของการน้ำท่วมนั้น..?? มันหลากหลายปัญหา..???

อดสงสาร.? สัตว์ป่า..และผืนป่าถูกทำลาย.! โดยเชิงบูรณาการ ถูกกฎหมาย ครับท่าน..??
ปอ  มัฆวาน

 

Advertisements