สภาพป่าสงวนแห่งชาติในเขตตำบลศิลาอ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

สภาพป่าสงวนแห่งชาติในเขตตำบลศิลาอ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ผอ.สบอ.ที่๑๑ พิษณุโลก เข้าเป็นพยานยืนยันว่าป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกตามคำร้องขอกลุ่มสื่อมวลชนทีมงานปอมัฆวาน

Advertisements